Apèsi sou Konsesyonè

MOR-EV rann vann machin elektrik pi fasil

Kounye a, konsesyonè k ap patisipe yo ka ofri rabè Standard pou nouvo machin yo nan pwen lavant yo kòm lajan kach sou kapo a pou diminye depans inisyal yo. Ranbousman yo ka achte apre acha ak rabè adisyonèl pou achtè machin ki kalifye pou revni yo.

Non rabèKantite lajanPwosesis Rabat
Estanda MOR-EV (Nouvo machin)$3,500
  • Kliyan yo ka achte rabè Standard la nan konsesyonè k ap patisipe yo nan moman yo achte oswa lwe; konsesyonè k ap patisipe yo soumèt dokiman ki kalifye yo sou Entènèt.
  • Kliyan yo ka altènativman rachte rabè sa a apre acha atravè yon aplikasyon sou entènèt.
MOR-EV Itilize (Veyikil yo itilize)$3,500
  • Kliyan ki prekalifye yo ka achte rabè MOR-EV Used la nan konsesyonè k ap patisipe yo nan moman yo achte oswa lwe; konsesyonè k ap patisipe yo soumèt dokiman ki kalifye yo sou Entènèt.
  • Aplikan ki kalifye pou revni yo ka aplike sou Entènèt apre yo fin achte oswa lwe yon machin itilize ki elijib.
MOR-EV+ (Nouvo ak machin itilize)$1,500
  • Kliyan ki prekalifye yo ka achte rabè MOR-EV+ nan konsesyonè k ap patisipe yo nan moman yo achte oswa lwe; konsesyonè k ap patisipe yo soumèt dokiman ki kalifye yo sou Entènèt.
  • Aplikan ki kalifye pou revni yo ka aplike sou Entènèt apre yo fin achte oswa lwe yon machin ki elijib nouvo oswa itilize.

MOR-EV rann vann machin elektrik pi fasil

icon

MOR-EV nan Point of Sale

Sèvi ak rabè MOR-EV yo pou redwi pri lavant epi bay kliyan EV ou plis pouvwa achte.

Enskri Kounye a

icon

Konsesyonè ki patisipe yo

Antre nan rezo k ap grandi nan dilè Massachusetts ki parèt sou sitwèb MOR-EV la.

Gade Konsesyonè Patisipan yo