Số liệu thống kê

Thống kê Chương trình MOR-EV cung cấp quyền truy cập tương tác vào dữ liệu được cung cấp bởi chương trình Giảm giá Ưu đãi cho Xe điện (MOR-EV) của Massachusetts, do Bộ Tài nguyên Năng lượng Massachusetts tài trợ.

Tận dụng cơ sở dữ liệu thông tin của chương trình giảm giá được thu thập kể từ khi bắt đầu chương trình vào tháng 6 năm 2014, Thống kê Chương trình MOR-EV cung cấp nhiều thông tin về việc sử dụng và phân phối xe điện ở Massachusetts. Không phải tất cả các xe điện ở Massachusetts sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu MOR-EV vì không phải mọi chủ sở hữu xe điện đều đăng ký giảm giá MOR-EV. Ngoài các số liệu thống kê quan trọng về MOR-EV, trang web này cung cấp dữ liệu phân phối giảm giá được lọc theo mã zip hoặc quận.

Với tư cách là nhà quản lý chương trình MOR-EV, Trung tâm Năng lượng Bền vững thúc đẩy việc sản xuất và sử dụng xe điện thông qua giảm giá cho người tiêu dùng, tiếp cận cộng đồng và giáo dục.

Câu hỏi? Gửi email tới mor-ev@energycenter.org .

Tải xuống dữ liệu ở định dạng Excel: Thống kê chương trình MOR-EV