Thông tin

Về

Được quản lý bởi Phòng Tài nguyên Năng lượng (DOER) của Văn phòng Điều hành các vấn đề về Năng lượng và Môi trường và được quản lý trên toàn tiểu bang bởi Trung tâm Năng lượng Bền vững (CSE), MOR-EV cung cấp các khoản giảm giá khi mua hoặc thuê xe điện.

Xe điện cho mọi người

MOR-EV được dành riêng để làm cho xe điện (EV) có giá phải chăng hơn cho cư dân Massachusetts, doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận nhằm giúp đạt được các mục tiêu giao thông sạch và giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời cung cấp khả năng tiếp cận bình đẳng hơn đối với EV. Chương trình được tài trợ bởi Phòng Tài nguyên Năng lượng (DOER) của Văn phòng Điều hành Năng lượng và Môi trường và được quản lý trên toàn tiểu bang bởi Trung tâm Năng lượng Bền vững (CSE).

Để đảm bảo sự tham gia nhiều hơn vào quá trình chuyển đổi EV, MOR-EV hiện bao gồm các yếu tố chương trình sau:

  • Giảm giá $3,500 có sẵn cho xe ô tô mới hoặc đã qua sử dụng.
  • Những người lái xe đủ điều kiện về thu nhập có thể được giảm thêm $1,500.
  • Giảm giá cho EV mới và đã qua sử dụng có sẵn tại thời điểm mua hoặc thuê tại các đại lý tham gia cũng như sau khi mua hoặc thuê đủ điều kiện.
  • Các chương trình Xe tải MOR-EV cung cấp các khoản giảm giá cho xe bán tải và xe Loại 2b cũng như xe Loại 3-8 .

 

ev cho mọi người