xe tải

Lớp 3-8

MOR-EV Trucks khuyến khích mua và thuê nhiều loại xe tải, xe buýt và xe tải chạy bằng pin và pin nhiên liệu hạng trung và hạng nặng. Giảm giá áp dụng cho cả mua lại cá nhân và hạm đội.

MOR-EV cung cấp các ưu đãi cho:

lớp 3-8

Xe điện chạy bằng pin và pin nhiên liệu.

lớp 3-8

Xe có giá bán dưới 2.000.000 USD.

lớp 3-8

Xe có tổng trọng lượng xe vượt quá 10.000 pound (Loại 3-8).

Mức giảm giá

Các giá trị khuyến khích được chỉ định theo loại phương tiện (được xác định bởi GVWR) và theo giá trị giảm dần khi hết khối giảm giá. Những khoản giảm giá cho những chiếc xe đủ điều kiện sẽ được người nộp đơn đặt trước trước khi mua hoặc thuê thông qua hệ thống phiếu thưởng.

Khối giá trị 1

Hạng xeGVWR (lbs.)Số tiền khuyến khíchVoucher mỗi khối
310.001 – 14.00015.000 USDTổng số Voucher: 200 
Voucher còn lại: 150 
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/6/2024
414.001 – 16.00030.000 USD
516.001 – 19.50045.000 USD
619.501 – 26.00060.000 USD
726.001 – 33.00075.000 USD
số 833.001+90.000 USD

Khối giá trị 2

Hạng xeGVWR (lbs.)Số tiền khuyến khíchVoucher mỗi khối
310.001 – 14.000$12,750Tổng số Voucher: 200 
Voucher còn lại: 200
414.001 – 16.00025.500 USD
516.001 – 19.500$38,250
619.501 – 26.00051.000 USD
726.001 – 33.000$63,750
số 833.001+76.500 USD

Khối giá trị 3

Hạng xeGVWR (lbs.)Số tiền khuyến khíchVoucher mỗi khối
310.001 – 14.000$10,838Tổng số Voucher: 200 
Voucher còn lại: 200
414.001 – 16.000$21,675
516.001 – 19.500$32,513
619.501 – 26.000$43,350
726.001 – 33.000$54,188
số 833.001+$65,025

LƯU Ý QUAN TRỌNG

 • Người dùng cuối phương tiện chỉ có thể đặt trước tối đa 10% khối ưu đãi có sẵn; các khoản giảm giá tiếp theo cho người dùng cuối của phương tiện đó sẽ ở mức giảm ở khối tiếp theo bất kể khối trước đó có hết hay không.
 • Giá trị khuyến khích giảm 15% sau mỗi khối đầy đủ. Các khoản giảm giá sẽ giữ nguyên ở giá trị Khối 3 cho đến khi Bộ Tài nguyên Năng lượng hoàn thành việc đánh giá chương trình.
 • Các ứng dụng yêu cầu một bản sao có chữ ký của Xe tải MOR-EV - Điều khoản và Điều kiện dành cho người đăng ký Chương trình Xe Lớp 3-8.

Tính đủ điều kiện của người nộp đơn

Các cá nhân và tổ chức sau đây đủ điều kiện nhận được giảm giá Xe tải MOR-EV – Loại 3-8:

 •   cư dân Massachusetts
 •   Các doanh nghiệp tư nhân được cấp phép kinh doanh ở Massachusetts
 •   Tổ chức phi lợi nhuận được cấp phép hoạt động ở Massachusetts
 •   Các cơ sở giáo dục như trường học, cao đẳng và đại học
 •   Chính quyền và các ban ngành địa phương, thành phố và tiểu bang

Tính đủ điều kiện của phương tiện

Những xe đáp ứng các yêu cầu sau sẽ đủ điều kiện được giảm giá:

 •   xe điện chạy bằng pin hoặc pin nhiên liệu mới có GVWR trên 10.000 pound
 •   Tổng MSRP không được vượt quá 2.000.000 USD

Xem danh sách xe đủ điều kiện tại đây

Quy trình đăng ký voucher và yêu cầu giảm giá

Xin lưu ý rằng đơn đăng ký phiếu giảm giá đặt chỗ phải được nộp và phê duyệt trước khi nhận xe đủ điều kiện. Sau khi yêu cầu đặt trước chứng từ đã được phê duyệt, một chứng từ giảm giá sẽ được cấp cho người nộp đơn để đổi khi nhận xe. Người nộp đơn phải đổi phiếu thưởng trong vòng 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực được liệt kê trong tài liệu chứng từ hoặc yêu cầu gia hạn có lý do chính đáng lên tới 12 tháng nữa. Mọi yêu cầu gia hạn bổ sung sẽ được DOER xem xét theo từng trường hợp cụ thể.

Để bắt đầu quá trình đăng ký, vui lòng gửi bản sao của các tài liệu sau tới email MOR-EV Trucks: 
mor-evtrucks@energycenter.org

 •   Điều khoản và Điều kiện dành cho người đăng ký chương trình đã ký
 •   Bằng chứng về ý định mua bao gồm giá bán và GVWR, chẳng hạn như:
  • Đơn đặt hàng
  • Thỏa thuận đặt chỗ với số tiền đặt cọc ít nhất 10% giá xe báo giá
  • Đã ký thỏa thuận tham gia mua số lượng lớn
  • Thư bày tỏ ý định có chữ ký kèm theo mô tả về (các) phương tiện sẽ được mua/thuê
 •   Bằng chứng cư trú
  • Nếu đăng ký với tư cách cá nhân, cần phải có bản sao bằng lái xe của Massachusetts hoặc hình thức cư trú hợp lệ khác tại Massachusetts được Quản trị viên phê duyệt. Nếu đăng ký với tư cách là một tổ chức, chẳng hạn như doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, v.v.: bản sao giấy phép kinh doanh địa phương, điều lệ công ty, điều lệ tổ chức, tuyên bố thông tin hoặc tài liệu thành lập khác nộp cho Bộ trưởng Ngoại giao Massachusetts. Các dạng tài liệu khác, chẳng hạn như chứng thực bằng văn bản, có thể được DOER chấp nhận tùy theo từng trường hợp. Vui lòng liên hệ với quản trị viên chương trình để biết thêm thông tin.
 •   Nếu đăng ký Công cụ bổ sung công lý môi trường*, hãy gửi bản sao Bản đồ lộ trình hoạt động, Địa điểm giao hàng hoặc Tài liệu phân công lái xe

*Nếu phương tiện hoạt động hơn 50% thời gian trong các nhóm khối điều tra dân số đáp ứng ít nhất một trong các Tiêu chí Dân số Công lý Môi trường của Tiểu bang (xem Bản đồ Công lý Môi trường EEA tại đây ), 10% bổ sung có thể được thêm vào khoản giảm giá. Tài liệu đủ điều kiện phải được nộp tại thời điểm nộp đơn xin chứng từ.

Quy trình yêu cầu giảm giá:

Để đổi phiếu thưởng đã được phê duyệt nhằm yêu cầu giảm giá khi nhận xe đủ điều kiện, vui lòng gửi các tài liệu sau trong thời hạn 12 tháng kể từ khi phiếu thưởng có hiệu lực tới email MOR-EV Trucks:

 •   Bản sao chứng từ được phát hành ban đầu có mã số chứng từ duy nhất
 •   Bản sao đăng ký xe ở Massachusetts
 •   Bản sao Điều khoản và Điều kiện của Người đăng ký Chương trình đã ký
 •   Bằng chứng thanh toán hoặc cho thuê (một trong những điều sau đây bắt buộc)
  • Hoá đơn/biên lai thanh toán cuối cùng cho việc mua hàng
  • Thỏa thuận người tham gia mua số lượng lớn cuối cùng
  • Hợp đồng thuê cuối cùng bao gồm cả thời hạn
Tiện ích mở rộng phiếu thưởng

Người nộp đơn có thể nộp đơn xin gia hạn phiếu thưởng vào bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian 12 tháng có hiệu lực sau lần phê duyệt phiếu thưởng ban đầu. Gia hạn phiếu thưởng có sẵn lên đến 12 tháng nữa. Việc gia hạn bổ sung có thể được cấp nếu có lý do chính đáng được chứng minh. Voucher không được gia hạn hoặc đổi trong vòng 12 tháng sẽ bị coi là hết hạn và bị hủy. Việc gia hạn chỉ có thể được cấp theo quyết định riêng của DOER và không đảm bảo sẽ được phê duyệt.

Yêu cầu chương trình

 •   Xe tải MOR-EV MOR-EV – Người nhận giảm giá loại 3-8 phải giữ quyền sở hữu (các) phương tiện được ưu đãi và đăng ký có hiệu lực với Cơ quan đăng ký phương tiện cơ giới Massachusetts trong tối thiểu 48 tháng liên tục ngay sau khi (các) phương tiện mua hoặc ngày thuê
 •   Nếu một chiếc xe được thuê, cần có thời hạn thuê ít nhất 48 tháng để đủ điều kiện tham gia chương trình
 •   Cấm bán lại Xe tải MOR-EV – Xe loại 3-8 để thu lợi tài chính trong vòng 48 tháng
 •   Xe tải MOR-EV – Các khoản giảm giá Loại 3-8 sẽ không được cung cấp cho các giao dịch mua hoặc cho thuê phương tiện nhận tiền khuyến khích từ các chương trình khác của Massachusetts, do Khối thịnh vượng chung tài trợ hoặc quản lý. Người nộp đơn không bao giờ được nhận khoản tài trợ vượt quá 100% tổng chi phí của một chiếc xe đủ điều kiện.
 •   Các giao dịch mua đội xe công cộng có thể bị loại bỏ khỏi tính đủ điều kiện cho Xe tải MOR-EV – Loại 3-8 trong tương lai nếu một chương trình thay thế được thiết lập nhằm mục tiêu điện khí hóa các đội xe công cộng
 •   Xe tải MOR-EV – Người nhận giảm giá loại 3-8 sẽ phải tuân theo yêu cầu cung cấp dữ liệu, yêu cầu báo cáo cho DOER số dặm xe đã đi tối thiểu trong năm đầu tiên hoạt động để thông báo cho các chương trình và chính sách trong tương lai

Tất cả những người nộp đơn phải ký và nộp Xe tải MOR-EV - Điều khoản và Điều kiện dành cho người nộp đơn Loại 3-8 tại thời điểm họ đăng ký phiếu giảm giá.