người mua xe hơi

Xe đủ điều kiện

Xe điện chạy bằng pin (BEV)

Audi Q4 e-tron Premium (40 and 50)

Audi Q4 e-tron Premium (40 and 50)

Chiết khấu: $3,500
Mới:
2022 - 2023
Đã sử dụng:
BMW i3, i3 REx, i3s

BMW i3, i3 REx, i3s

Chiết khấu: $3,500
Mới:
Đã sử dụng:
2018 - 2021
BMW i4 eDrive35

BMW i4 eDrive35

Chiết khấu: $3,500
Mới:
2023
Đã sử dụng:
Chevrolet Bolt EUV

Chevrolet Bolt EUV

Chiết khấu: $3,500
Mới:
2022 - 2023
Đã sử dụng:
Chevrolet Bolt EV

Chevrolet Bolt EV

Chiết khấu: $3,500
Mới:
2022 - 2023
Đã sử dụng:
2017 - 2021
Ford Mach E

Ford Mach E

Chiết khấu: $3,500
Mới:
2022 - 2023
Đã sử dụng:
2021
Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5

Chiết khấu: $3,500
Mới:
2022 - 2023
Đã sử dụng:
Hyundai Ioniq 6

Hyundai Ioniq 6

Chiết khấu: $3,500
Mới:
2023
Đã sử dụng:
Hyundai Ioniq Electric

Hyundai Ioniq Electric

Chiết khấu: $3,500
Mới:
Đã sử dụng:
2017 - 2021
Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric

Chiết khấu: $3,500
Mới:
2022 - 2023
Đã sử dụng:
2019 - 2021
Kia EV6

Kia EV6

Chiết khấu: $3,500
Mới:
2022 - 2023
Đã sử dụng:
Kia Niro EV

Kia Niro EV

Chiết khấu: $3,500
Mới:
2022 - 2023
Đã sử dụng:
2019 - 2021
Kia Soul EV

Kia Soul EV

Chiết khấu: $3,500
Mới:
Đã sử dụng:
2015 - 2019
MINI Cooper SE Hardtop 2 Door

MINI Cooper SE Hardtop 2 Door

Chiết khấu: $3,500
Mới:
2022 - 2023
Đã sử dụng:
2020 - 2021
Nissan Ariya

Nissan Ariya

Chiết khấu: $3,500
Mới:
2023
Đã sử dụng:
Nissan Leaf

Nissan Leaf

Chiết khấu: $3,500
Mới:
2022 - 2023
Đã sử dụng:
2011 - 2021
Polestar 2

Polestar 2

Chiết khấu: $3,500
Mới:
2022 - 2023
Đã sử dụng:
2021
Subaru Solterra

Subaru Solterra

Chiết khấu: $3,500
Mới:
2023
Đã sử dụng:
Tesla Model 3

Tesla Model 3

Chiết khấu: $3,500
Mới:
2022 - 2023
Đã sử dụng:
2017 - 2021
Tesla Model Y

Tesla Model Y

Chiết khấu: $3,500
Mới:
2022 - 2023
Đã sử dụng:
2020 - 2021
Toyota bZ4X

Toyota bZ4X

Chiết khấu: $3,500
Mới:
2023
Đã sử dụng:
Volkswagen e-Golf

Volkswagen e-Golf

Chiết khấu: $3,500
Mới:
Đã sử dụng:
2017 - 2019
Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4

Chiết khấu: $3,500
Mới:
2022 - 2023
Đã sử dụng:
2021

Xe Điện Pin Nhiên Liệu (FCEV)

Honda Clarity Fuel Cell

Honda Clarity Fuel Cell

Chiết khấu: $3,500
Mới:
Đã sử dụng:
2019 - 2021
Hyundai Nexo Fuel Cell

Hyundai Nexo Fuel Cell

Chiết khấu: $3,500
Mới:
2022 - 2023
Đã sử dụng:
2019 - 2021
Toyota Mirai

Toyota Mirai

Chiết khấu: $3,500
Mới:
2022 - 2023
Đã sử dụng:
2016 - 2021