Lớp 3-8

MOR-EV cung cấp các ưu đãi cho:

lớp 3-8

Xe điện chạy bằng pin và pin nhiên liệu.

lớp 3-8

Xe có giá bán dưới $2,000,000.

lớp 3-8

Xe có tổng trọng lượng xe vượt quá 10.000 pound (Loại 3-8).

Mức chiết khấu

Các giá trị ưu đãi được chỉ định theo loại phương tiện (do GVWR xác định) và tuân theo giá trị giảm dần khi các khối giảm giá đã hết. Các khoản giảm giá cho các phương tiện đủ điều kiện được người nộp đơn đặt trước trước khi mua hoặc thuê thông qua hệ thống chứng từ.

Khối giá trị 1

Hạng xeGVWR (lb.)Số tiền ưu đãiPhiếu mua hàng trên mỗi khối
310.001 – 14.000$15,000Tổng số Voucher: 200 
Voucher còn lại: 200
414.001 – 16.00030.000 USD
516.001 – 19.50045.000 USD
619.501 – 26.00060.000 USD
726.001 – 33.00075.000 USD
số 833.001+90.000 USD

Khối giá trị 2

Hạng xeGVWR (lb.)Số tiền ưu đãiPhiếu mua hàng trên mỗi khối
310.001 – 14.000$12,750Tổng số Voucher: 200 
Voucher còn lại: 200
414.001 – 16.000$25,500
516.001 – 19.500$38,250
619.501 – 26.000$51,000
726.001 – 33.000$63,750
số 833.001+90.000 USD

Khối giá trị 3

Hạng xeGVWR (lb.)Số tiền ưu đãiPhiếu mua hàng trên mỗi khối
310.001 – 14.000$10,838Tổng số Voucher: 200 
Voucher còn lại: 200
414.001 – 16.000$21,675
516.001 – 19.500$32,513
619.501 – 26.000$43,350
726.001 – 33.000$54,188
số 833.001+$65,028

LƯU Ý QUAN TRỌNG

 • Người dùng cuối phương tiện chỉ có thể đặt trước tối đa 10% khối ưu đãi có sẵn; các khoản giảm giá tiếp theo cho người dùng cuối phương tiện đó sẽ ở mức giảm khối tiếp theo bất kể khối trước đó đã hết hay chưa.
 • Giá trị ưu đãi giảm 15% sau mỗi khối đầy đủ. Các khoản giảm giá sẽ không thay đổi ở các giá trị Khối 3 cho đến khi Bộ Tài nguyên Năng lượng hoàn thành việc xem xét chương trình.
 • Các ứng dụng yêu cầu một bản sao có chữ ký của Xe tải MOR-EV – Điều khoản và Điều kiện dành cho Người đăng ký Chương trình Xe Hạng 3-8 .

Đủ điều kiện của người nộp đơn

Các cá nhân và tổ chức sau đủ điều kiện nhận Xe tải MOR-EV – giảm giá Hạng 3-8:

 •   cư dân Massachusetts
 •   Các doanh nghiệp tư nhân được cấp phép kinh doanh tại Massachusetts
 •   Các tổ chức phi lợi nhuận được cấp phép hoạt động tại Massachusetts
 •   Các tổ chức giáo dục, chẳng hạn như trường học, cao đẳng và đại học
 •   Chính quyền địa phương, thành phố và tiểu bang và các sở

Đủ điều kiện phương tiện

Xe đáp ứng các yêu cầu sau đây đủ điều kiện để được giảm giá:

 •   xe chạy bằng pin hoặc pin nhiên liệu chạy trên đường mới có GVWR trên 10.000 pound
 •   Tổng MSRP không được vượt quá $2,000,000

Xem danh sách Xe đủ điều kiện tại đây

Quy trình đăng ký phiếu giảm giá và yêu cầu giảm giá

Xin lưu ý rằng các đơn xin phiếu giảm giá đặt chỗ phải được nộp và được phê duyệt trước khi nhận xe đủ điều kiện. Sau khi yêu cầu đặt trước bằng phiếu thưởng đã được phê duyệt, phiếu giảm giá sẽ được cấp cho người nộp đơn để đổi lấy khi nhận xe. Người nộp đơn phải đổi phiếu thưởng trong vòng 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực được liệt kê trong tài liệu phiếu thưởng, hoặc yêu cầu gia hạn với lý do chính đáng lên đến 12 tháng nữa. Bất kỳ yêu cầu gia hạn bổ sung nào sẽ được DOER xem xét trên cơ sở từng trường hợp.

Để bắt đầu quy trình đăng ký, vui lòng gửi bản sao của các tài liệu sau tới email MOR-EV Trucks: 
mor-evtrucks@energycenter.org

 •   Điều khoản và điều kiện của người đăng ký chương trình đã ký
 •   Bằng chứng về ý định mua bao gồm giá bán và GVWR, chẳng hạn như:
  • Đơn đặt hàng
  • Thỏa thuận đặt chỗ với khoản đặt cọc ít nhất 10% giá xe được niêm yết
  • Thỏa thuận tham gia mua số lượng lớn đã ký
  • Ý định thư có chữ ký mô tả (các) phương tiện sẽ được mua/thuê
 •   Bằng chứng cư trú
  • Nếu đăng ký với tư cách cá nhân, bản sao giấy phép lái xe của Massachusetts hoặc hình thức cư trú hợp lệ khác của Massachusetts được Quản trị viên phê duyệt. Nếu đăng ký với tư cách là một tổ chức, chẳng hạn như doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, v.v.: bản sao giấy phép kinh doanh tại địa phương, điều khoản thành lập, điều khoản tổ chức, tuyên bố thông tin hoặc tài liệu thành lập khác được nộp cho Bộ trưởng Ngoại giao Massachusetts. Các hình thức tài liệu khác, chẳng hạn như chứng thực bằng văn bản, có thể được DOER chấp nhận trong từng trường hợp cụ thể. Vui lòng liên hệ với quản trị viên chương trình để biết thêm thông tin.
 •   Nếu đăng ký Công cụ bổ sung công lý môi trường*, hãy gửi bản sao Bản đồ lộ trình hoạt động, Địa điểm giao hàng hoặc Tài liệu chỉ định tài xế

*Nếu phương tiện hoạt động hơn 50% thời gian trong các nhóm khối điều tra dân số đáp ứng ít nhất một trong các Tiêu chí Dân số của Công lý Môi trường của Tiểu bang (xem Bản đồ Công lý Môi trường EEA tại đây ), thì có thể thêm 10% vào khoản giảm giá. Tài liệu đủ điều kiện phải được nộp tại thời điểm áp dụng chứng từ.

Quy trình yêu cầu giảm giá:

Để đổi phiếu thưởng đã được phê duyệt để yêu cầu giảm giá khi nhận xe đủ điều kiện, vui lòng gửi các tài liệu sau trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm phiếu thưởng có hiệu lực tới email MOR-EV Trucks:

 •   Bản sao chứng từ được phát hành ban đầu với số nhận dạng chứng từ duy nhất
 •   Bản sao đăng ký xe Massachusetts
 •   Bản sao Điều khoản và Điều kiện của Người đăng ký Chương trình đã ký
 •   Bằng chứng thanh toán hoặc cho thuê (một trong những yêu cầu sau)
  • Hóa đơn thanh toán cuối cùng/biên lai mua hàng
  • Thỏa thuận người tham gia mua số lượng lớn cuối cùng
  • Hợp đồng cho thuê cuối cùng bao gồm cả thời hạn
Tiện ích mở rộng phiếu thưởng

Người đăng ký có thể nộp đơn xin gia hạn phiếu thưởng tại bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian 12 tháng có hiệu lực sau khi phê duyệt phiếu thưởng ban đầu. Phần mở rộng phiếu thưởng có sẵn trong tối đa 12 tháng nữa. Một phần mở rộng bổ sung có thể được cấp cho lý do chính đáng được chứng minh. Voucher không được gia hạn hoặc đổi trong vòng 12 tháng sẽ được coi là hết hạn và bị hủy. Các phần mở rộng chỉ có thể được cấp theo quyết định của DOER và không được đảm bảo sẽ được phê duyệt.

Yêu cầu chương trình

 •   MOR-EV Xe tải MOR-EV – Người nhận giảm giá Hạng 3-8 phải giữ quyền sở hữu (các) phương tiện được khuyến khích và đăng ký đang hoạt động với Cơ quan đăng ký phương tiện cơ giới Massachusetts trong tối thiểu 48 tháng liên tục ngay sau khi (các) phương tiện đó mua hoặc ngày thuê
 •   Nếu xe được thuê, thời hạn thuê ít nhất 48 tháng là bắt buộc để đủ điều kiện tham gia chương trình
 •   Việc bán lại Xe tải MOR-EV – Xe loại 3-8 để thu lợi tài chính trong vòng 48 tháng đều bị cấm
 •   Xe tải MOR-EV – Các khoản giảm giá Loại 3-8 sẽ không được cung cấp cho các giao dịch mua hoặc cho thuê phương tiện nhận tiền khuyến khích từ các chương trình khác của Massachusetts, do Liên bang tài trợ hoặc quản lý. Người nộp đơn không bao giờ có thể nhận được tài trợ vượt quá 100% tổng chi phí của một chiếc xe đủ điều kiện.
 •   Các giao dịch mua đội xe công cộng có thể bị loại khỏi tư cách đủ điều kiện đối với Xe tải MOR-EV – Loại 3-8 trong tương lai nếu một chương trình thay thế được thiết lập nhắm mục tiêu điện khí hóa các đội xe công cộng
 •   Xe tải MOR-EV – Người nhận giảm giá Hạng 3-8 sẽ phải tuân theo yêu cầu cung cấp dữ liệu, yêu cầu này sẽ yêu cầu báo cáo cho DOER số dặm xe đã đi ở mức tối thiểu trong năm đầu tiên hoạt động để thông báo cho các chương trình và chính sách trong tương lai

Tất cả những người đăng ký phải ký và gửi Xe tải MOR-EV – Điều khoản và Điều kiện dành cho Người đăng ký Hạng 3-8 tại thời điểm đăng ký phiếu giảm giá.